RecyCOOL Academy

Saving the world one fashion garment at time.

Ever felt like education could be a game-changer? We sure have! We’re all about the magic of learning and how it can transform lives. So, it was only natural for us to dive into creating educational materials of various kinds.

That’s why we would like to introduce you to our brainchild: RecyCOOL Academy. We’re the proud co-founders of this education platform that’s all about exploring the fashion world.

Fashion isn’t just about looking good – it’s about the planet and our society, too. And that’s where RecyCOOL Academy steps in. We’re here to spill the beans on how fashion impacts our environment and our lives.

So, whether you’re a fashion fanatic, an Earth enthusiast, or just someone who loves a good story – dive into the world of fashion that cares, learn how your choices can make a real difference, and join us in shaping a future that’s as stylish as it is sustainable.

Get ready to learn, play, and change the game with us at RecyCOOL Academy!

Mali ste niekedy pocit, že vzdelanie môže toho veľa zmeniť? My určite áno! Uznávame čaro učenia a toho, ako dokáže zmeniť životy. Preto bolo pre nás úplne prirodzené zapojiť sa do tvorby vzdelávacích materiálov rôzneho druhu.

Radi by sme vám predstavili náš projekt: RecyCOOL Academy. Sme hrdí spoluzakladatelia tejto vzdelávacej platformy, ktorej cieľom je objavovanie módneho sveta.

Móda nie je len o tom vyzerať dobre – je aj o našej planéte a spoločnosti. A tu prichádza RecyCOOL Academy. Sme tu, aby sme poukázali na to, ako móda ovplyvňuje naše životné prostredie a životy.

Takže, či ste módnym nadšencom, ochranárom alebo ak máte radi dobrý príbeh – ponorte sa do sveta módy, ktorá je zodpovedná, zistite, ako vaše voľby môžu urobiť naozajstný rozdiel, a pridajte sa k nám pri tvorení budúcnosti, ktorá je rovnako štýlová ako udržateľná.

Poďte sa s nami učiť, hrať a meniť pravidlá hry na RecyCOOL Academy!