RecyCOOL Academy

Saving the world one fashion garment at time.

Ever felt like education could be a game-changer? We sure have! We’re all about the magic of learning and how it can transform lives. So, it was only natural for us to dive into creating educational materials of various kinds.

That’s why we would like to introduce you to our brainchild: RecyCOOL Academy. We’re the proud co-founders of this education platform that’s all about exploring the fashion world.

RecyCOOL Academy is a platform offering educational materials about fashion industry tailored for formal and non-formal education. You can find here online course, manuals how to do various activities related to fashion, lessons, games or library. All ready to download and by used for educators, students or for afterschool activities.

Get ready to learn, play, and change the game with us at RecyCOOL Academy!

Mali ste niekedy pocit, že vzdelanie môže toho veľa zmeniť? My určite áno! Uznávame čaro učenia a toho, ako dokáže zmeniť životy. Preto bolo pre nás úplne prirodzené zapojiť sa do tvorby vzdelávacích materiálov rôzneho druhu.

Radi by sme vám predstavili náš projekt: RecyCOOL Academy. Sme hrdí spoluzakladatelia tejto vzdelávacej platformy, ktorej cieľom je objavovanie módneho sveta.

RecyCOOL Academy je platforma, ktorá ponúka vzdelávacie materiály o módnom priemysle, špeciálne vytvorené pre formálne a neformálne vzdelávanie. Nájdete tu online kurz, manuály, ako organizovať rôyne aktivity o móde, lekcie, hry alebo aj knižnicu. Všetko je to pripravené na stiahnutie a použitie pre edukátorov, študentov alebo pre mimoškolské aktivity.

Poďte sa s nami učiť, hrať a meniť pravidlá hry na RecyCOOL Academy!